Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249
You are here: HomeMZ-NewsNewsโตโยต้า 50 ปี ส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้ม แห่งแรก ถนนต้นแบบความปลอดภัยภาคอีสาน จ.อุดรธานี

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

โตโยต้า 50 ปี ส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้ม แห่งแรก ถนนต้นแบบความปลอดภัยภาคอีสาน จ.อุดรธานี

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

โครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” (Smiling Road) เป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปีโตโยต้าที่ร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยภายใต้แนวคิด “ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ “Eco Safety Road“ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใน 5 ภูมิภาค 5 เส้นทาง 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ ชุมพร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย “โครงการถนนแห่งรอยยิ้ม” แก่เทศบาลนครอุดรธานีโดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พันตำรวจเอก ธนันท์ชัย สุขา รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและรองประธานสอจร. และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอุดรธานี พร้อมด้วยเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเริ่มส่งมอบที่ภาคอีสานเป็นแห่งแรกในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี 

สำหรับการส่งมอบโครงการ ถนนแห่งรอยยิ้มแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สี่แยกมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและไม่มีจุดกลับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นโครงการถนนแห่งรอยยิ้มจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมจราจรความปลอดภัยทางถนน ผนวกกับการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยถนนแห่งรอยยิ้มในจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย

<ด้านความปลอดภัยทางถนน>

 • จัดทำวงเวียนด้านหน้าทางเข้าสวนสาธารณะหนองประจักษ์ เพื่อลดความเร็วของผู้ใช้รถ ช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • ช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน เพื่อแบ่งและจัดสรรพื้นที่ของผู้ใช้รถและรถจักรยานให้เหมาะสม ช่วยลดอุบัติเหตุและส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน
 • ป้ายจราจรและทางม้าลายพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักวินัยในการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงความมีน้ำใจให้กับคนเดินเท้าและผู้ใช้รถด้วยกัน
 • ลดสิ่งกีดขวางบริเวณขอบทางเพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่

<ด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น>

 • วัสดุในการก่อสร้าง เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล และมีจำหน่ายในท้องถิ่น เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการขนย้ายเช่น หินกรวด หินศิลาแลง และหินภูเขาไฟ
 • การเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจน ช่วยให้ชุมชนได้รับอากาศที่ดี
 • การปลูกต้นไม้ภายในวงเวียนและรอบโครงการ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักการของ ดร.อาคิระ มิยาวากิ โดยเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้การเจริญเติบโตเร็ว มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ไทรยอดทอง ลิ้นกระบือ ชาข่อย และหญ้านวลน้อย
 • แผงโซล่าเซลล์แหล่งพลังงานสะอาดเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืนโดยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับการใช้ไฟภายในวงเวียน
 • การออกแบบวงเวียนให้สอดคล้องกับศิลปกรรมบ้านเชียง และการตกแต่งวงเวียนด้วยเครื่องปั้น  ดินเผาบ้านเชียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานี

การส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้มนั้น ได้มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ทั้งการสื่อสารและเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงถนนและรูปแบบของวงเวียน การร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชุน การนำวัสดุอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวงเวียนและพื้นที่โดยรอบของถนน เพื่อสร้างความเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลรักษาของคนในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครอุดรธานีเป็นอย่างดีในการตรวจสอบการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ ดูแลความสูงของต้นไม้หรือแนวการขึ้นของต้นไม้ไม่ให้บดบังป้ายจราจรหรือทัศนวิสัยของการขับขี่ เพื่อให้ถนนแห่งรอยยิ้มอยู่คู่กับชาวอุดรธานีอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างของถนนแห่งความปลอดภัยที่ผสานไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนก่อให้เกิดระบบการปฏิบัติงานและการจัดการที่ดีในระดับภูมิภาคและเพื่อขยายไปสู่การทำงานในระดับจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดการเกิดอุบัติทางถนน

พิธีส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้มของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระยะดำเนินการช่วงที่ 3 โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรม

- ขบวนพาเหรดรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  ปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น

- สาธิตการใช้วงเวียนและถนนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและน้ำใจ

- จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ถึงปัญหาและวิธีการลดอุบัติเหตุจากโครงการฯ

- เสวนาโครงการถนนแห่งรอยยิ้มจากภาคีเครือข่าย นำโดย

 • นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • ดร.ขวัญฤดี โชติชนาวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • รศ. ดร. กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์  ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • นพ. อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และรองประธาน สอจร.
 • พันตำรวจเอก ธนันท์ชัย สุขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
 • นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทั้งนี้เพื่อนำแนวทางเชิงวิชาการมาส่งเสริมองค์ความรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการลดอุบัติเหตุจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน ทำให้อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุดรธานีลดลงอย่างจริงจังและยั่งยืน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ กล่าวว่า “โครงการถนนแห่งรอยยิ้มเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยโดยการส่งความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั่วทุกภูมิภาคในโอกาสครอบรอบ 50 ปี ในนามของบริษัทโตโยต้าฯ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมสนับสนุนในการดำเนินโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม

โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถนนต้นแบบของความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยการนำหลักวิชาการและองค์ความรู้ทั้งในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนได้อย่างสมดุล ส่งผลให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการจัดการที่ดี ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน และสามารถนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดขยายไปสู่ชุมชนอื่นในจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่จะส่งผลให้มีการขยายไปยังชุมชนและจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เพื่อยกระดับการทำงานในระดับภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเครือข่ายการลดอุบัติเหตุอย่างจริงจังและยั่งยืน”

นายชยพล ธิติศักดิ์ กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความขอบคุณโตโยต้าในการดำเนินการก่อสร้างวงเวียนต้นแบบในโครงการถนนแห่งรอยยิ้มเป็นจังหวัดแรก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น แพทย์ ตำรวจ ประชาชน ตลอดจนภาคเอกชน ก่อให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายได้อย่างน่าชื่นชม และมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นโดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความยั่งยืน เสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันให้สำเร็จลุล่วง”

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กล่าวว่า “ ในวาระครบรอบ 50 ปี   โตโยต้าได้มอบโอกาสดีๆ แก่เทศบาลนครอุดรธานี ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” ตลอดจนสนับสนุนเทศบาลให้มีบทบาทและเป็นต้นแบบให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆ ในการรณรงค์ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจรและน้ำใจบนท้องถนนให้เกิดขึ้นกับประชาชนก่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างแท้จริง ในฐานะตัวแทนจากเทศบาลนครอุดรธานีขอขอบคุณบริษัท โตโยต้าฯอย่างจริงใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการ เชื่อมโยงการทำงาน บำรุงรักษา ตลอดจนได้นำแนวคิดถนนต้นแบบนี้ไปเผยแพร่ยังชุมชนอื่น ๆ เราตั้งใจที่จะให้ถนนแห่งรอยยิ้มของเมืองอุดรธานี เป็นต้นแบบของถนนแห่งความปลอดภัยในภาคอีสานต่อไป”

 

                                                  “50 ปี โตโยต้า ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป”

 

 

Pretty

Race Queen Chang Super GT Race 2019 อีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันช้าง ซูเปอร์จีที เรซ... Read more
Race Queen Super GT Race 2018 ประมวลภาพเรซควีนสาวสวยสุดน่ารักจากญี่ปุ่นกว่าร้อยชีวิตจากขอบสนาม การ... Read more