โตโยต้า ญี่ปุ่น เชื่อมั่นศักยภาพไทย เพิ่มกำลังการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์-ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเดินหน้าขยายสายการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยของ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยจะเริ่มเปิดสายการผลิต ในปี พ.ศ. 2558  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดรถยนต์ภายใต้โครงการ ไอเอ็มวี (Innovative International Multi-purpose Vehicle Project : IMV) ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตลาดเกิดใหม่

ด้วยการขยายกำลังการผลิตของเครื่องยนต์ดีเซลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 290,000 เครื่องต่อปี ทำให้กำลังการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลรวมทั้งปีประมาณ 610,000 เครื่อง  โดยใช้งบลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านเยน  (หรือ ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 40 บาท) ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 450 ตำแหน่ง

นอกจาก บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด จะผลิตเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อป้อนให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแล้ว ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกรถยนต์ของโลก โตโยต้ายังพิจารณาสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่อีกด้วย

ภายใต้หลักปรัชญาของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  ในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ในประเทศที่มีการจำหน่าย รวมทั้งจะต้องเป็นแหล่งจัดหาชิ้นส่วนหลักควบคู่ไปกับการผลิตรถยนต์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในประเทศนั้น ๆ

 

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (STM)

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี (ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กม.)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : มร.ชิเกะรุ มุไร

เริ่มผลิต : พ.ศ. 2532

จำนวนพนักงาน : ประมาณ 3,200 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555)

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตเครื่องยนต์

กำลังการผลิต: 900,000 เครื่องต่อปี (เครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล)

ผู้ถือหุ้น : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  96%

            บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                   4%