โตโยต้า เผยโฉม Fuel Cell Sedan ใหม่

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เผยโฉมและราคาของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (HydrogenFuel Cell Sedan) หลังจากเปิดเผยแนวคิดของรถรุ่นดังกล่าวในงาน โตเกียว มอเตอร์ โชว์ ปีที่ผ่านมา

รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงจะมีการเปิดตัวอย่างเปิดทางการในประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดือนเมษายน 2558 สำหรับตลาดรถยนต์ของประเทศอเมริกาและทวีปยุโรป จะมีแผนเปิดตัวในฤดูร้อนของปี 2558

สำหรับประเทศญี่ปุ่น รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง จะวางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าและตัวแทนจำหน่ายโตโยเปต (Toyopet) โดยจะมีราคาจำหน่ายต่อคัน ประมาณ 7 ล้านเยน (ยังไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค) ในระยะแรกของการจำหน่าย จะมีการจำกัดการขายภายในพื้นที่1 ซึ่งมีการพัฒนาสถานีเติมเชื้อเพลิงให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งาน ส่วนราคาเปิดตัวในตลาดอเมริกาและยุโรปนั้นยังไม่มีการเปิดเผย รวมทั้ง การให้รายละเอียดต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ราคาขาย และเป้าหมายการขายที่ชัดเจน ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

โตโยต้ามุ่งมั่นในการสรรสร้างยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 3 ประการ ได้แก่ การพึ่งพาแหล่งพลังงานหลากหลายประเภท การพัฒนายานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และปล่อยมลภาวะในระดับต่ำ และการขับเคลื่อนสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีผ่านการเพิ่มยานยนต์ดังกล่าวบนท้องถนน

พลังงานไฮโดรเจนถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกประเภทที่มีความเป็นไปได้สูง สามารถผลิตได้จากแหล่งต้นกำเนิดพลังงานที่หลากหลาย อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เมื่อได้รับแรงอัด มวลความหนาแน่นของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง นอกเหนือจากอรรถประโยชน์ในฐานะเชื้อเพลิงสำหรับที่อยู่อาศัยและวงการยานยนต์แล้ว พลังงานไฮโดรเจนยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อีกมากมาย รวมทั้ง เป็นแหล่งสร้างพลังงานขนาดใหญ่

โตโยต้าทุ่มเทพัฒนายานยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงมามากกว่า 20 ปี ลิขสิทธิ์ระบบเซลล์เชื้อเพลิงของโตโยต้านั้นรวมถึง FC Stack (แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากปฏิกริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจน) และถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูง ในพ.ศ. 2545 โตโยต้าเริ่มสัญญาเช่า รถโตโยต้า รุ่น FCHV ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงฟิวเซลล์ โดยจำกัดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

การพัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิงครั้งสำคัญเริ่มต้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ในวันนี้โตโยต้าได้เปิดโฉมรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ อาทิ

  • มีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถที่ใช้น้ำมัน
  • การเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้2ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ตามมาตรฐานการทดสอบ JC08 (กําหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และท่องเทียว ประเทศญี่ปุ่น หรือ Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
  • ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 

 

นอกจากนี้ เมื่อรถวิ่ง ปฏิกริยาทางเคมีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนจะส่งผลให้รถปล่อยเพียงไอน้ำออกมา

รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงก่อให้เกิดความหลากหลายของการใช้เชื้อเพลิงในวงการยานยนต์ ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารที่เป็นอันตรายในขณะขับขี่ มีความสะดวกสบายเหมือนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อพลิง โตโยต้าเชื่อว่ารถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงมีศักยภาพมากมาย และเป็นยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อร่วมเสริมสร้างสังคมแห่งการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

โตโยต้าและบริษัทในเครือ3 ได้มีส่วนร่วมในแผนงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนมากมาย อาทิ การพัฒนาและทดสอบรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับใช้ในบ้าน ตลอดจน การพัฒนารถโฟล์คลิฟท์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง และสถานีเติมเชื้อเพลิงเคลื่อนที่